تور مجازی نمایشگاه شرکت آروان تردد

//تور مجازی نمایشگاه شرکت آروان تردد
تور مجازی نمایشگاه شرکت آروان تردد1394/9/17 11:22:40

Project Description

تور مجازی نمایشگاه شرکت آروان تردد

شرکت حمل و نقل بین المللی آروان تردد در وب سایت خود این گونه به معرفی شرکت پرداخته است

AT in which stand for Arvan Taraddod International Transportation Company is the name of our professional logistics group that has been established in 1995 by Experienced, young, goal oriented and motivated owner In Iran.

This company has been located in Mashhad, as the city which is neighbor with the borders of Turkmenistan, as the Gate to the all CIS countries such As Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan etc, and Also Afghanistan. Mashhad is only 1 day away from Bandar Abbas, as Iran Main sea port and one of the biggest port in the Middle East area. Also Mashhad is only 2 days away from the port of Astara, as the mutual border of Iran and Russian territory and the Border of Bazargan as the biggest Mutual Border between Iran and Turkey.

Arvan Taraddod has been started its job in the field of International Transportation as one of the most professional company with Modern Marketing and forwarding department

تور مجازی نمایشگاه شرکت آروان تردد در خلال نمایشگاه بین المللی حمل و نقل مشهد انجام گردیده است. تمامی تور های مجازی این بازدید با استفاده از تکنیک تورلیدر صورت  گرفته تا ضمن معرفی کامل این شرکت ، با خدمات آنها نیز آشنایی حاصل شود

برای بازدید از این تور مجازی این جا کلیک کنید.

ورود به تور مجازی

Project Details

Categories: